GDPR | Swegmark of Sweden

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur Underwear Sweden AB behandlar personuppgifter. I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Den typ av personuppgifter som samlas in av Underwear Sweden AB beror på vilka tjänster du nyttjar. I samband med registrering och beställning så uppger du namn, adress, e-post, mobilnummer och personnummer. I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

När du använder dig av Underwear Sweden ABs webbplats samlar Underwear Sweden AB in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem du använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på webbplatserna, men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.

När samlar vi in information om dig?

Du ombeds lämna uppgifter om sig själv när du registrerar dig för att genomföra köp hos oss. Underwear Sweden AB samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål:
a) genomför ett köp och uppfyller avtalsenliga förpliktelser. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.
Avregistering kan enkelt ske via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.
b) marknadsföring per e-post, sms och andra digitala kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Underwear Sweden ABs digitala kanaler. Separat samtycke för marknadsföring.
c) kunna fullgöra köp på någon av Underwear Sweden ABs digitala kanaler

I enlighet med Personuppgiftslagen har du rätt att kostnadsfritt en gång per år få ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos Swegmark of Sweden AB.
Begäran görs skriftligen till Underwear Sweden AB, Box 281, 501 13 Borås. Om registrerade uppgifter är felaktiga har du rätt att få dessa rättade. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor, se här.

Vem har tillgång till informationen?

Du ger uttryckligen ditt tillstånd till att Underwear Sweden AB överför och överlåter information som lämnats till Underwear Sweden AB, samt rättigheter som Underwear Sweden AB åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, personuppgiftsbiträden, tjänsteleverantörer samt till bolag inom samma koncern som Swegmark.

Hur länge sparas informationen om dig?

Underwear Sweden AB sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att fullgöra Underwear Sweden ABs åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vid inaktivitet rensas dina uppgifter efter 3 år.

Vem har tillgång till informationen?

Du ger uttryckligen ditt tillstånd till att Underwear Sweden AB överför och överlåter information som lämnats till Underwear Sweden AB, samt rättigheter som Underwear Sweden AB åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, personuppgiftsbiträden, tjänsteleverantörer samt till bolag inom samma koncern som Underwear Sweden AB.  

Dina rättigheter

Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har du följande rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter:
- rätt till information
- rätt till tillgång
- rätt till rättelse
- rätt till begränsning av behandling
- rätt till radering
- rätt till invändning
- rätt till dataportabilitet

Du kan läsa mer om dina rättigheter här. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara eller på annat sätt hantera uppgifterna, eller om uppgifterna behövs för att kunna uppfylla ett avtal med dig.