GDPR | Swegmark of Sweden
  • Fri frakt över 699 kr
  • 1-4 dagars leveranstid
  • Öppet köp 14 dagar

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur Swegmark behandlar personuppgifter. I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Den typ av personuppgifter som samlas in av Swegmark beror på vilka tjänster du nyttjar. I samband med registrering och beställning så uppger du namn, adress, e-post, mobilnummer och personnummer. I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

När du använder dig av Swegmarks webbplats samlar Swegmark in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem du använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på webbplatserna, men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.


När samlar vi in information om dig?

Du ombeds lämna uppgifter om sig själv när Du registrerar dig för att genomföra köp hos oss. Swegmark samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål:
a) genomför ett köp och uppfyller avtalsenliga förpliktelser. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.
Avregistering kan enkelt ske via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.
b) marknadsföring per e-post, sms och andra digitala kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Swegmarks digitala kanaler. Separat samtycke för marknadsföring.
c) kunna fullgöra köp på någon av Swegmarks digitala kanaler

I enlighet med Personuppgiftslagen har du rätt att kostnadsfritt en gång per år få ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos Swegmark of Sweden AB.
Begäran görs skriftligen till Swegmark of Sweden AB, Box 281, 501 13 Borås. Om registrerade uppgifter är felaktiga har du rätt att få dessa rättade. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor, se här.

Vem har tillgång till informationen?

Du ger uttryckligen ditt tillstånd till att Swegmark överför och överlåter information som lämnats till Swegmark, samt rättigheter som Swegmark åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, personuppgiftsbiträden, tjänsteleverantörer samt till bolag inom samma koncern som Swegmark.

Hur länge sparas informationen om dig?

Swegmark sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att fullgöra Swegmark åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vid inaktivitet rensas dina uppgifter efter 3 år.

Vem har tillgång till informationen?

Du ger uttryckligen ditt tillstånd till att Swegmark överför och överlåter information som lämnats till Swegmark, samt rättigheter som Swegmark åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, personuppgiftsbiträden, tjänsteleverantörer samt till bolag inom samma koncern som Swegmark.