Ekonomisk hållbarhet | Swegmark Of Sweden

EKONOMISK HÅLLBARHET

Överträffa kundens förväntningar

För oss är det väldigt enkelt: designar och syr man kläder som håller för både ögats och tidens slitage bidrar man till såväl ekonomisk som ekologisk hållbarhet. Slit och släng är inget för oss.

Sedan Harry Swegmark grundade företaget 1937 har kvalitet i design och produktion samt omsorg i valen av material varit viktiga drivkrafter för oss. Vi har förstått betydelsen av kunder som kommer tillbaka inte för att underkläderna de köpte är utslitna, utan för att de behöver fler eller har tipsat vänner om vår komfort och kvalitet.

Därför var det självklart för oss att vara tidiga med att kvalitetscertifiera vårt arbete. Swegmark of Sweden fick redan 1996 som första BH-tillverkare i Europa ISO 9001-certifikat. I dag är vi certifierade enligt revideringen som gjordes av standarden 2015. För oss innebär certifieringen att vi arbetar för validitet i det interna arbetet, i relation till kunder, levererade produkter och tjänster. För våra kunder betyder det att vi är dedikerade att systematiskt förbättra vår kvalitet och att överträffa deras förväntningar.

Vi ser också att vårt strategiska beslut att äga vår egen produktion i Lettland och endast använda oss av europeiska leverantörer, ger oss kontroll över ekonomin vilket främjar en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

År 2012 tog vi fram en kvalitetspolicy för att säkerställa kvaliteten i såväl produkter som samarbeten. Policyn ses kontinuerligt över och hålls uppdaterad mot eventuella interna och externa förändringar.

Kvalitetspolicy

Swegmark of Sweden AB ska till alla delar vara ett kvalitetsföretag. Detta betyder:

  • att kvalitetsarbetet har ledningens högsta prioritet
  • att vi skall överträffa kundernas förväntningar gällande produkternas kvalitet och den service vi erbjuder
  • att vi ständigt ska sträva efter att förbättra våra
    processer och vår service mot kunderna
  • att vi har ett aktivt kvalitetsarbete
  • att vi med internt kund / leverantörstänkande skall ha en smidig och snabbt fungerande organisation
  • att vi för våra interna och externa kunder skall vara en pålitlig och professionell samarbetspartner
  • att vi med god marginal uppfyller lagar och förordningar