Ekologisk hållbarhet | Swegmark Of Sweden

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Smart, fokuserat och konsekvent
Swegmark of Sweden var år 1998 det första företaget i underklädesbranschen att miljöcertifieras enligt ISO 14001. En certifiering som hjälper oss att säkerställa effektivare användning av material, energi och avfallshantering för minimal miljöpåverkan.

Ekologisk hållbarhet handlar om att tänka smart, fokusera på det man kan påverka mest och agera konsekvent. Men det är också en fråga om kvalitet - hög kvalitet på produkterna ger lång livslängd och därmed färre plagg som slängs. Vi har därför tagit strategiska beslut kring det vi kan påverka mest - transporter, produktion och materialspill.

All textil och annat material levereras av noggrant utvalda och granskade europeiska leverantörer. Genom korta transporter från leverantörer till vår produktion i Lettland håller vi sedan ner vårt koldioxidavtryck. Då produktionen görs i vår lettiska fabrik eller hos noggrant utvalda europeiska underleverantörer, hålls även transporterna av färdiga produkter till vårt centrallager i Borås korta och effektiva. För att korta leveranstiderna och minska vår miljöpåverkan ytterligare går dessutom en ökande del av våra leveranser direkt från tillverkning till kund. Allt i vår produktionskedja sker på så vis nära oss med så korta transporter som möjligt.

En viktig konsekvens av att vi äger vår tillverkning är även att vi kan hålla en effektiv produktion med korta ledtider styrd utifrån våra kunders behov och önskemål. Vi kan därför arbeta med små produktionsvolymer vilka minimerar risken för överproduktion. Vidare arbetar vi aktivt med att minimera spill och optimera vår materialeffektivitet.
Detta gör vi genom att kontinuerligt se över mönsterdelar vid tillskärningen samt arbeta med begränsat antal olika material. Av det restmaterial som uppstår av tyger, spetsar och tillbehör skänks 100 procent till designskolor, där det används av studenter och lärare i undervisning och designprojekt. På så vis återanvänder vi inte bara allt material utan bidrar också till att säkra återväxten av professioner viktiga för vår bransch.Vi arbetar även aktivt med att göra bra miljöval avseende material och hela tiden leta efter nya smarta material. Alla våra material är testade enligt Öeko-tex Standard vilket bland annat säkerställer det inte finns några skadliga ämnen i dem. Vidare använder vi oss av Fairtradecertifierad bomull i merparten av våra bomullsplagg och ökar även kontinuerligt vår användning av ekologisk bomull.

En viktig del i vårt miljöarbete är också att i samarbeten med externa specialister och innovatörer utveckla idéer för framtiden. Med huvudkontor i Borås, en av Europas ledande städer på mode och framtidens textilier, har vi stora möjligheter att arbeta med de bästa. Vi har exempelvis haft workshops tillsammans med Smart Textiles på Textilhögskolan i Borås, där vi arbetat med frågor som "Design to reduce the need to consume" och "Minimise waste". Samarbetet utmynnade i en mängd idéer avseende re-use, re-design, produktion och kommunikation.

År 2014 tog vi fram en miljöpolicy för att säkerställa vårt miljöarbete. Policyn ses kontinuerligt över och hålls uppdaterad mot eventuella interna och externa förändringar.Miljöpolicy

  • Swegmark of Sweden är sedan 1998 miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001. År 2005 blev företaget dessutom Öko-tex certifierat, vilket innebär att vi endast använder komponenter som är testade och godkända enligt Öko-tex Standard 100®.
  • Vi tar fullt ansvar för miljö och de sociala förhållandena för våra anställda.
  • Vi skall arbeta för att öka andelen försäljning av produkter som är snällare mot miljön såsom ekologisk bomull.
  • Swegmark of Sweden skall alltid eftersträva bästa miljöval. Vi arbetar för en minimal miljöpåverkan och skall ha fullt producentansvar i samarbete med kunder och leverantörer. Alla medarbetare i företaget skall ha en god arbetsmiljö med så få risker som möjligt.
  • Vi skall följa lagar och förordningar och arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet. Målet är att undvika alla negativa effekter på miljön.

Policyn är känd av alla medarbetare i företaget och finns tillgänglig för allmänheten.